PBT dba o ochronę Twoich danych osobowych, w związku z czym, zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji oczekiwań Pani/Pana odnośnie uzyskania referencji naszej spółki.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PBT Podgórskie Biuro Tłumaczeń Sp. z o.o. Sp.j.  przy ul. Kieleckiej 29B,  31-523 Kraków w celu przedstawienia referencji.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) PBT Podgórskie Biuro Tłumaczeń Sp. z o.o. Sp.j.  informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBT Podgórskie Biuro Tłumaczeń Sp. z o.o. Sp.j.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb przedstawienia referencji w zakresie objętym treścią – wpisaną w niniejszym formularzu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) w/w Rozporządzenia.
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku lub do dnia cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6) ma Pani/Pan prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: iod@pbt.com.pl
7) podanie danych osobowych jest warunkiem przedstawienia referencji.