Tłumaczenia prawne, aktów prawnych ustne i pisemne Kraków, Warszawa

Tłumaczenia prawne - unijne

W tłumaczeniach prawniczych liczy się nie tylko dokładność przekładu, ale również adaptacja terminologii z różnych systemów prawnych.

 

Podgórskie Biuro Tłumaczeń zapewnia fachowy przekład prawniczy:

 ustaw oraz rozporządzeń,

 aktów notarialnych,

 pełnomocnictw,

 umów kupna-sprzedaży,

 umów cesji,

 umów przeniesienia własności,

 umów o zatrudnienie,

 dokumentów KRS,

✓ opinii prawnych,

 orzeczeń sądowych,

 pism procesowych,

 decyzji, postanowień,

 regulaminów,

 wyroków sądowych,

 apostilli,

 rozporządzeń i dokumentów unijnych.

 

Tłumaczymy umowy i dokumenty prawne dla kilkudziesięciu klientów korporacyjnych we wszystkich językach europejskich i pozaeuropejskich – setki stron miesięcznie!

Regularnie współpracujemy też z kilkudziesięcioma kancelariami prawnymi. Dowiedz się więcej o naszych referencjach.

Przetłumaczymy Twoje dokumenty także bezpośrednio z języka obcego na obcy we współpracy z native speakerami języków docelowych.

Zapewniamy tłumaczenie prawnicze ustne podczas ślubów i wizyt w urzędach – również tłumaczy przysięgłych.

Podgórskie Biuro Tłumaczeń to zaufany partner biznesowy, któremu możesz powierzyć tłumaczenie dokumentów prawnych dowolnego typu.